Podstawowe narzędzia: Standard Professional Premium Enterprise EnterprisePlus
Atrybuty bloku
Autoukrywanie palet narzędzi
Bloki
Chmurki rewizyjne
Dostosowane palety narzędzi
Edycja polilinii
Grupowanie elementów
Inteligentne wymiarowanie
Linie środkowe i znaczniki środka
Menedżer warstw
Modyfikowanie
Notatki
Interfejs CUI
Obsług plików (DWG, DXF, DWF, PDF, PNG, JPG, TIFF)
Odniesienia (PDF, rysunki 2D, obrazy)
Odnośniki
Oświetlenie
Podgląd warstw
Podświetlenie wyboru
Przeźroczyste obiekty i warstwy
Rysowane linii, polilini, łuków, okręgów, elipsy, tabele
Kreskowanie
Scalanie wymiarów
Skalowane opisy
Szybka edycja
Szyki
Tabele
Narzedzia migracji
Usuwanie duplikatów
Warstwa kreskowania
Widoki
Wiersz poleceń
Wklejanie do aktywnej warstwy
Wsparcie predefiniowanych warstw
Zmiana punktu bazowego bloku
Zaawansowane narzędzia: Standard Professional Premium Enterprise EnterprisePlus
Auto-wstawianie wymiarów
Importowanie modeli 3D
Przekształcanie plików DWG
Renderowanie
Wielofunkcyjne uchwyty
Wydruk o bardzo małej grubości linii
Biblioteka projektów
Biblioteka symboli mechanicznych
Drukowanie wsadowe
Generator G-Code
Inteligentne przycinanie
Konwersja rysunków do pliku DWG/DXF
Narzędzia standardów CAD
Mapy online
Obliczanie właściwości masy
Porównywanie rysunków
Spirala, helisa
Szyk po ścieżce
Spirala, helisa
Tekst wzdłuż krzywej
Uzupełnianie automatyczne
Układ współrzędnych położenia geograficznego
Formuły w tabelach
Wielofunkcyjne uchwyty
Zamrażanie warstwy rzutni
Narzędzia rysowania 3D: Standard Professional Premium Enterprise EnterprisePlus
Kostka, Ostrosłup, Klin, Powierzchnia planarna
Stożek, Cylinder, Sfera, Torus
Wyciągnięcie
Wyciągnięcie po profilach
Wielobryła
Naciśnij i wyciągnij
Obrót
Wyciągnięcie po ścieżce
Suma, Odejmij, Przecięcie
Wyrównanie 3D
Odbicie lustrzane 3D
Wzór 3D
Obrót 3D
Ściana 3D
Siatka 3D
Siatka obrócona, krawędziowa, liniowa, stabelaryzowana
Przekrój poprzeczny
Fazuj krawędzie
Zaokrąglenie krawędzi
Kopiuj, Usuń, Wyciągnij, Przesuń, Odsuń, Obróć powierzchnie
Zbieżność powierzchni
Odcisk, Rozdziel, Skorupa
Menedżer NUW
Narzędzia powiązania 2D: Standard Professional Premium Enterprise EnterprisePlus
Konwertuj
Nieruchome
Pionowo/Poziomo
Prostopadle, Równoległe
Równe
Sterowanie ikonami powiązań
Sterowanie wymiarami dynamicznymi
Styczne
Symetryczne
Ukryj/Pokaż wszystkie ikony powiązań
Wspólne
Współliniowe
Współśrodkowe
Wygładzone
Wyrównanie